ZÁTOKA CASKA


Oblast zátoky Caska je zajímavá pro všechny milovníky archeologie, historie a historických jevů.

Obec Caska leží na západním pobřeží Pažského zálivu, v bezprostřední blízkosti městečka Novalja. Na místě této malé vesnice s bohatou historií se kdysi nacházelo římské město Cissa, které se podle historiků ve 4. století v důsledku zemětřesení potopilo do moře.

Četné průzkumy prokázaly, že se jednalo o velké a důležité město. O tom, že se Caska těšila zvláštnímu významu, svědčí i skutečnost, že zde měla svoji luxusní letní rezidenci rodina slavného bohatého římského senátora Calpurnia.

Nicméně pro tvrzení, zda je Caska římským městem, nebo zda vznikla mnohem dříve, zatím nemáme dostatek jasných důkazů ani znalostí.

V zátoce Caska dnes stojí jen několik domů, nicméně na jejím mořském dně leží celé potopené město. Při potápění lze pozorovat zbytky budov, ovšem největší část potopeného města je kvůli velkým nánosům bahna, písku a mořské trávy zcela nepřístupná. Z historických zajímavostí lze vyzdvihnout také starou věž Tunera, která sloužila k pozorování tuňáků, či pozůstatky románského kostela sv. Jiří na kopci nad obcí Caska s množstvím raně středověkých a raně křesťanských stavebních prvků (spolium).

Více o potopeném městě, průzkumu a archeologických nálezech se dozvíte v brožuře, kterou vám přinášíme níže.

.