UVALA CASKA


Območje uvale Caske je zanimivo za vse ljubitelje arheologije, zgodovine in zgodovinskih fenomenov.

Caska se nahaja na zahodnem delu Paške uvale v neposredni bližini Novalje. Na območju tega manjšega naselja z bogato zgodovino je stalo rimsko mesto Cissa, ki je glede na zgodovinske zapise v 4. stoletju potonilo zaradi potresa.

Številne raziskave so pokazale, da je bilo mesto v resnici veliko in pomembno. V Caski je imela svojo počitniško hišo znana in bogata senatorska družina Calpurnia iz Rima, kar je dokaz, da je imelo mesto nek poseben pomen.

Vendar pa ni na voljo dovolj jasnih zaključkov ali podatkov, da bi opredelili, ali je Caska rimsko mesto ali pa je nastala že davno prej.

V uvali Caska je danes samo še nekaj hiš, na njenem dnu pa se skriva potopljeno mesto. Če se potopite, lahko najdete ostanke stavb, večina potopljenega mesta pa je očem nevidna zaradi debelih slojev mulja, peska in morske trave. Od zgodovinskih znamenitosti so pomembni še stari stolp ali »tunera«, ki je služil kot opazovalnica tunov, in ostanki romanske cerkve sv. Jurja na hribu nad Casko s številnimi zgodnjesrednjeveškimi in zgodnjekrščanskimi spolijami.

Več o potopljenem mestu, raziskavah in arheoloških odkritjih lahko izveste v letaku, ki se nahaja v nadaljevanju.

.