Ornitologické rezervace a léčivá bahna


Na ostrově Pag se nacházejí tři ornitologické rezervace: Velo blato a Malo blato v obci Povljana a Blato Rogoza v obci Kolan. Kromě rezervací oplývá ostrov Pag také léčivými bahny, jejichž naleziště lemují celý ostrov. Mezi nejznámější z nich patří léčivé bahno Segal v obci Povljana.

Ornitologická rezervace Veliko blato 

Lokalita Veliko oblato, zejména od doby, kdy se těší ochraně ornitologické rezervace, představuje skutečný ráj pro četné druhy vodního ptactva, a to především v době jejich hnízdění, stěhování a zimování. Pravidelně zde lze pozorovat Lysku černou, Potápku malou, Potápku roháče, Volavku popelavou, Volavku bílou, Bukače velkého, Ibise, Poláka malého či Kolpíka bílého, přičemž místní zvláštností je hnízdění Kopřivky obecné, Motáka lužního a Kalandry zpěvné, jež patří k ohroženým druhům dokonce i v evropském měřítku. V Chorvatsku pak tyto druhy spadají mezi velice vzácné a zřídka hnízdící ptáky.

Takto nedotčená mokřadní oblast je dnes skutečnou vzácností, zejména pak ve světle stále se zvyšujícího ohrožení mokřadní ornitofauny a úbytku mokřadních biotopů v rámci celé Evropy. Ze všech typů evropských stanovišť jsou to nepochybně právě stanoviště mokřadní, jež oplývají nejbohatším a nejrozmanitějším ptačím světem. Veliko Blato proto v naší turistické nabídce představuje důležitou zastávku pro pozorovatele ptáků a stále populárnější birdwatching, neboť ornitologická rezervace nabízí pro takovou formu rekreační turistiky výjimečné přednosti v podobě obchůzek dané lokality či samotného pozorování a fotografování ptactva. Na území rezervace byla zřízena pozorovatelna sloužící k pozorování ptactva a informační tabule. V rámci lokality Veliko blato zaznamenali odborníci celkem 143 druhů ptáků a vypracovali jejich seznam, přičemž u každého z nich uvedli i nejvhodnější období roku pro jejich pozorování.

Chcete-li ornitologickou rezervaci Veliko Blato navštívit, můžete si v turistickém informačním centru obce Povljana zakoupit vstupenky. Na stejném místě si lze rovněž vyřídit povolenku ke sladkovodnímu rybolovu, přičemž dle potřeby jsou dostupné povolenky denní či týdenní.

Kolanjsko blato – blato Rogoza 

Mokřadní stanoviště, které vyniká bohatstvím a rozmanitostí ptačího světa. Vzhledem ke svému významu pro zachování biologické rozmanitosti je chráněno jako ornitologická rezervace. Na lokalitě Kolanjsko blato a v jejím okolí je zaznamenáno celkem 163 druhů ptáků, z nichž 66 zde hnízdí. V období stěhování a zimování se četné druhy ptáků uchylují do zdejšího rákosí. Některé žijí na okolních loukách a některé hnízdí na nedalekém ostrůvku, přičemž do lokality blato přilétají za hojností ryb. Tato nevelká mokřina ležící uprostřed kamenitého Pagu je skutečným klenotem přírody a života.

Léčivé bahno Segal

Západně od obce Povljana, hned u pláže Dubrovnik obklopené borovým lesem, najdete jezero Segal s bahnitým sedimentem. Přírodní léčivé látky jako jsou peloidy zde v součinnosti se sluncem, mořem a čistým vzduchem příznivě působí na uchování a zlepšení zdraví, zvýšení kvality života a také jako prevence, léčba a rekonvalescence různých nemocí. Místní léčivý peloid je vhodný k léčbě degenerativních onemocnění, revmatoidní artritidy a kožních onemocnění. Často se využívá také k obkladům oblasti břicha a ledvin při onemocněních zažívacího ústrojí či onemocněních reprodukčních a močových orgánů. Používá se i při revmatických onemocněních končetin stejně jako i k obkladům a mazání rukou, jednotlivých kloubů nebo skupin velkých kloubů a páteře. Dobře známa je i skutečnost, že přírodní bahno je skvělým prostředkem pro detoxikaci. Najděte si na pláži na nějakém kamenu či pod borovicemi své místo a oddávejte se příjemnému léčivému působení zdejších příznivých klimatických, mořských a balneologických činitelů.

Ornitološki rezervati i ljekovita blata 01
Ornitološki rezervati i ljekovita blata 02
Ornitološki rezervati i ljekovita blata 03
Ornitološki rezervati i ljekovita blata 04
Ornitološki rezervati i ljekovita blata 05

.