Cestování do Chorvatska


Překročení hranice

Od 1. července 2013 se Chorvatská republika stala členem EU, ale i nadále bude pohraniční policie provádět hraniční kontrolu na státní hranici se všemi státy, včetně členských států EU, to vše bude probíhat do doby, než Chorvatská republika vstoupí do Schengenského prostoru, odkdy se povinnosti celnice nebudou provádět na státní hranici s členskými státy EU.

Občané členských států Evropské unie, respektive Evropského hospodářského společenství, včetně občanů Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarské konfederace, Knížectví Andora, Knížectví Monako, Republiky San Marino a Svaté Stolice mohou vstoupit na území Chorvatské republiky s občanským průkazem nebo jiným jakýmkoliv dokladem, kterým se prokazuje identita a občanství.

Na hraničních přechodech jsou zavedeny speciální pásky, pokud je to možné.

Dokumenti a turistická víza

Dokumenty

Pro vstup do Chorvatska je potřebný řidičský průkaz a doklad o pojištění vozidla. Žádoucí je také mezinárodní řidičský průkaz, aby bylo možné si pronajmout vozidla (rent-a-car). Tento průkaz vydává matiční autoklub.

Řidič, který s vozidlem se zahraniční registrací vstupuje na území Chorvatské republiky, musí mít platný mezinárodní doklad o pojištění motorových vozidel, který je platný na celém území Evropské unie nebo jiný doklad o existenci takového pojištění. Za mezinárodní dokument a důkaz se považuje oficiální registrační značka, kterou vozidlo má a se kterou je obvykle vozidlo registrováno ve státě, jehož národní úřad podepsal vícestrannou dohodu, respektive zelená karta vydaná pro vozidlo ze státu, jehož národní úřad pro pojištění nepodepsal vícestrannou dohodu, případně jiné dokumenty, jejichž platnost ověřil Chorvatský úřad pro pojištění.

Turistická víza

Občané mimo EU a EHS si musejí vyřídit turistické vízum.

Konzuláty

Diplomatické mise a konzulární úřady Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí.
Tel.: +385 (0)1 4569 964
Fax: +385 (0)1 4551 795, +385 (0)1 4920 149

E-mail: ministarstvo@mvep.hr
Web: http://www.mvep.hr

.