Pěší stezka „Pažský trojúhelník“

PĚŠÍ STEZKA

„Pažský trojúhelník“

Osmělte se a vydejte se na jedinečné dobrodružství. Po pěší stezce dlouhé 3,6 km vkročte do nové dimenze a zjistěte, která z uvedených teorií vzniku Pažského trojúhelníku je ta pravá.

Starověká mystika ostrova Pag

V květnu roku 1999 došlo čirou náhodou k objevu podivuhodné záhady z kategorie UFO – tzv. Pažského trojúhelníku. Ve východní části ostrova, na úpatí Velebitu a nad historickou osadou Caska, byl při geodetických měřeních zaznamenán nezvyklý kamenný trojúhelníkový útvar. Následně bylo zjištěno, že se jedná o rovnoramenný trojúhelník o obsahu přibližně 500 m2, který se svojí barevností a tvarem odlišuje od okolní krajiny a je jasně viditelný ze vzduchu. Vzhledem ke skutečnosti, že se útvar nachází v poměrně nepřístupnému terénu mimo obvyklé cesty a dopravní trasy, byl po celá staletí ukryt před zvědavými zraky lidí. Ovšem co když to byl právě tento aspekt, který učinil dané místo atraktivním pro mimozemské bytosti při jedné z jejich návštěv naší planety?

Kamení uvnitř trojúhelníku je kulatého a válcovitého tvaru, což poukazuje na jeho opracování. Když bylo pak kamení z trojúhelníku vystaveno ultrafialovým paprskům, vyzařovalo červenou barvu, což znamená, že bylo dříve tepelně zpracováno, k čemuž dle některých teorií došlo před 12 000 lety. Takovou barvu vyzařuje kámen poté, co byl vystaven extrémním teplotám vznikajícím například během vulkanické činnosti. K té však na Pagu nikdy nedošlo.

Fenomén Pažského trojúhelníku zaujal mnohé geology a ufology, kteří vzhledem k nemožnosti prokázání způsobu jeho vzniku přišli se spoustou nejrůznějších teorií. Někteří tvrdí, že původ Pažského trojúhelníku lze racionálně přisoudit hře přírody či pradávným neolitickým lovcům a sběračům, kteří jej využívali k rituálním účelům, jiní se domnívají, že se jedná o otisk mimozemské kosmické lodi, ukazatel pro mimozemské lodi do souhvězdí Velkého psa nebo o obrys souhvězdí Cefea.

Ať už se jedná o cokoli, činí tento neobvyklý jev celý ostrov Pag ještě mystičtějším a zajímavějším místem a ztělesňuje jakýsi doplněk epiteta ostrova s měsíční krajinou.

.