Prohlášení o ochraně soukromí

Respektujeme vaše soukromí a při tvorbě našich webových schránek využíváme technologie, které poskytují lepší a bezpečnější online zážitky. Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů na internetové stránce www.visitnovalja.hr (dále jen internetová stránka). Používáním této internetové stránky souhlasíte se způsobem shromažďování a zpracovávání údajů popsaných v tomto Prohlášení.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Internetová stránka v zájmu udržování vlastní funkčnosti a zajišťování služeb, které uživatelé vyžadují, může v tomto webovém umístění shromažďovat a využívat osobní údaje uživatelů. Prostřednictvím internetové stránky www.visitnovalja.hr je v závislosti na daném účelu umožněno shromažďování vašich osobních údajů, jako jsou jméno, příjmení a adresa elektronické pošty. Zadáním osobních údaje do příslušných políček souhlasíte s využíváním uvedených údajů za účelem, kterému mají sloužit. Internetová stránka shromažďuje údaje o vašem počítači. Tyto údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, typ prohlížeče, čas připojení k daným webovým stránkám a jejich adresu. Internetová stránka shromažďuje údaje o uživateli i mimo toto webové umístění, na základě formuláře s dotazem o souhlas uživatele a za účelem uvedeným v těchto formulářích. Shromážděné údaje stejně jako i údaje, které byly získány na základě poskytování služeb uživatelům, webové stránka www.visitnovalja.hr zpracovává za účelem, ke kterému byly poskytnuty, resp. za účelem užívání webové stránky, poskytování požadovaných služeb a poskytování informací o produktech nebo službách, které lze využívat. Webové stránka www.visitnovalja.hr může uvedené údaje používat za účelem poskytování účinnějších uživatelských služeb, zjednodušení užívání webové stránky odstraněním nutnosti častého vyplňování identických údajů nebo přizpůsobení webové stránky vašim osobním preferencím a zájmům. Webová stránka www.visitnovalja.hr  neprodává, nepronajímá ani nepůjčuje seznamy uživatelů svých stránek třetím stranám. V souladu s povinností zachovávat mlčenlivost může webová stránka www.visitnovalja.hr sdílet údaje se zpracovateli obsahu, a to za účelem vypracování statistické analýzy, umožňování uživatelské podpory, organizace dopravy apod. Tímto vás informujeme, že máte právo na přístup k daným osobním údajům stejně jako i na jejich opravu, právo na následné odstoupení od dříve udělených souhlasů, částečné nebo úplné, stejně jako i právo na odmítnutí zpracování osobních údajů za účelem poskytování informací o produktech nebo službách, a to jak v případě webové stránky www.visitnovalja.hr coby hlavního zpracovatele osobních údajů, tak i v případě vykonavatele tohoto zpracování.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Internetová stránka www.visitnovalja.hr chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či vyzrazením. Údaje jsou na počítačových serverech ukládány v kontrolovaném a bezpečném prostředí chráněném před neoprávněným přístupem, použitím či vyzrazením.

Podmínky a změny

Podmínky tohoto prohlášení o ochraně soukromí upravují používání všech údajů shromážděných během platnosti Prohlášení. Webová stránka www.visitnovalja.hr si vyhrazuje právo na změnu tohoto Prohlášení v kteroukoli dobu tak, aby mohla zohlednit nové důležité informace a abyste vy byli informováni o způsobech, kterými webová stránka www.visitnovalja.hr na svých internetových stránkách vaše údaje chrání. Z toho důvodu doporučujeme, abyste si občas ověřili případné aktualizace této stránky.

Kontaktní údaje

Rádi přijmeme vaše komentáře a návrhy související s tímto Prohlášením stejně jako i ostatní připomínky. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese: info@visitnovalja.hr