Pěší stezka Svetojanj

Pěší stezka Svetojanj

Cerkev Sv. Antona– Stara Novalja– Zaglava– Svetojanj– Zaglava–Novaljsko polje– cerkev Sv. Antona

Svetojanj je mimořádně atraktivní, ovšem technicky obtížná a náročná stezka, která nabízí zvláštní vizuální zážitky a specifickou krajinu, ve které se střídají na vegetaci bohaté úseky s řídce porostlým skalnatým terénem. Pojmenována byla podle historické byzantské pevnosti Svetojanj pocházející z 6. století, kdy se kraj nacházel pod vládou císaře Justiniána.

Vydejme se tedy na cestu!
Výchozí bod stezky najdete na místě zvaném Novaljské pole, přesněji před kostelíkem sv. Antona, který stojí na pohádkovém místě nad jezírkem lemovaným vysokým rákosím. Na břehu jezírka najdete ve stínu korun vysokých stromů osvěžení v podobě pramene pitné vody, který však v letních měsících vysychá. Z toho důvodu a s ohledem na náročnost a délku stezky (19 km) si k povinné výbavě nezapomeňte přibalit alespoň 1,5 litru vody, hroznový cukr, ovoce a energetické tyčinky.

Stezka vás poté zavede do malé pobřežní vesničky Stara Novalja, kde se napojíte na makadamovou cestu. Během chůze nedotčenou přírodou s malebnými výhledy se bude před vašima očima proplétat středomořská flóra a kamenitý terén. Působivé vůně místních původních druhů rostlin a léčivých bylin se začne pomalu vytrácet s blížící se lokalitou Zaglave, což je část ostrova známá svým holým kamenitým povrchem, jenž je pravidelně vystavován mocným nárazům větru bóra a působení soli. Z tohoto důvodu je vegetace v této oblasti velmi řídkým jevem, na druhou stranu však právě zde naplno pochopíte, proč se Pagu přezdívá měsíční ostrov. Na místě je rovněž zvýšená opatrnost, neboť členitá, slunná a odlehlá oblast Zaglava je ideálním stanovištěm zmije růžkaté, jediného jedovatého hada na ostrově.

Dalším bodem a lokalitou, na kterou narazíte, je pevnost Svetojanj, jedna z nejpůsobivějších a největších atrakcí této stezky. Historické opevnění z 6. století sloužilo v dobách vlády císaře Justiniána jako pozorovatelna a důležitý obranný prvek vysoce sofistikovaného systému ochrany námořních zájmů Byzance během prvního období její nadvlády nad Jadranem, přičemž dnes představuje jeden z nejzajímavějších bodů stejnojmenné cyklostezky Svetojanj.

Po prohlídce pevnosti a velice náročném následném stoupání se ocitnete na vyhlídce, ze které budete mít Velebitský kanál jako na dlani. Těšit se tak můžete na jedno z nejatraktivnějších panoramat celého ostrova.

Po makadamové cestě s dalším těžkým stoupáním budete pokračovat až k okouzlujícímu stoletému přírodnímu jezírku s názvem Svetojašnica – jednomu z mála dochovaných jezírek na ostrově. Jedná se o oázu ležící v srdci Zaglavy, jež byla pro pažské ovce po dlouhá léta jediným zdrojem pitné vody a během posledních 100 let vyschla podle vyprávění místních obyvatel jen jednou, a sice v období sucha v 80. letech, které trvalo od května do listopadu.

Okouzlující krajina vás bude nutit dělat časté zastávky a vůně moře a soli vám navrátí ztracenou energii. Dál budete pokračovat kamenitou krajinou kolem kamenolomu až vjedete do Novaljského pole, zelené oázy, která je domovem četných živočišných druhů a přesným opakem předchozího řídce porostlého terénu. Novaljské pole kromě toho oplývá také pitnou vodou, která je zdrojem života, což věděli už staří Římané, kteří ve zdejší skále v 1. století vysekali 1 100 metrů dlouhý podzemní akvadukt, jenž spojoval pole s osadou Novalja. S tímto akvaduktem – lidově známým jako Taliánova díra či Římský akvadukt – se můžete podrobněji seznámit v Městském muzeu, z jehož budovy do něj lze v krátkém úseku také vstoupit (www. gradskimuzejnovalja.hr). Dozvíte se zde i o jeho starověké architektuře, devíti průduších táhnoucích se napříč Novaljským polem stejně jako o tom, jakou měla tato nejcennější chorvatská kulturní památka z doby Říše římské úlohu.

A nenechte se vyvést z míry, pokud vám v Novaljském poli zkříží cestu nějaké to divoké zvíře, běžný obyvatel těchto míst, jako je králík, bažant, blavor, želva či liška. Vaše cesta pak bude pokračovat mezi olivovými háji, vinicemi a výběhy pro domácí zvířata, jež jsou zde vymezeny pomocí kamenných zídek. Nahlédnete-li přes některou z nich, budete moct spatřit ovce, kozy i drůbež. A tato stezka vedoucí přes Novaljské pole vás nakonec dovede zpět do jejího výchozího bodu u kostelíka sv. Antona.

Zajímavosti:

  • Antický vodovod
  • Pevnost Svetojanj
  • Jezero Svetojašnica

Itinerář: Novaljské pole – Stara Novalja – Zaglava – Novaljské pole
Číslo stezky: 53
Trasa: kostel sv. Antona – Stara Novalja – Zaglava – Svetojanj – Zaglava – Novaljské pole – kostel sv. Antona

Délka (km): 19,0; Stoupání (m): 450; Nejvyšší bod (m): 160; Nejnižší bod (m): 3; Asfalt: 2,1 km (11 %); Makadam / prašný povrch: 16,9 km (89 %); Obtížnost povrchu: těžká; Kondiční náročnost: těžká.

.