Kromě různých pláží a známých přírodních scenérií, se krása novaljského okolí ukazuje v malebných vesničkách, které Novalju obklopují. Řeč je o místech, která jsou podobná i rozdílná, o věcech, které je tvoří zvláštními, a tato místastojí za to je navštívit. Můžete se rozhodnout pro ubytování v některé z klidných malých vesniček nebo pro jednodenní výlety z Novalje.

Okolí

Místa v okolí

Kulturní dědictví

Pláže

Atrakce

Originální produkty

Historie

Novalja má dlouhou, bouřlivou a zajímavou historii, začínající početnými archeologickými nálezy v různých lokalitách ve městě a jeho okolí. Mezi nimi se vyjímají 3 raně křesťanské baziliky ze 4. a 5. století. Pozůstatky mozaikové podlahy jedné z nich můžete najít uvnitř gotického kostela Panny Marie Růžencové v centru města. Četné fragmenty kostelního nábytku a jiné podobné předměty jsou uschovány v archeologické sbírce Stomorica. Velmi vzácný je relikviář nalezený blízko jedné z bazilik, který se nachází v Archeologickém muzeu v Zadaru. V Novalji bylo nalezeno i jedno z nejstarších vyobrazení Panny Marie s nápisem Mariana východním pobřeží Jadranu.

Archeologicky je velmi zajímavá oblast Caska, kde byly v poslední době zahájeny výzkumy římského osídlení Cisse, které bylo podle pověsti zničeno při zemětřesení ve 4. století. Největší cennost a zajímavost představuje jedinečný antický vodovod z 1. století, vytesaný do skály. Je dlouhý 1,2 km, široký 70 cm a vysoký 40 metrů s 9 nadzemními otvory, tzv. odihami. Tento jedinečný římský akvadukt, mezi lidmi nazývaný „Talijanova buža“ (Italova díra), vedl vodu do Novalji z novaljského pole. Vstup do akvaduktu se nachází uvnitř Městského muzea, které spravuje část novaljského kulturního i etnologického dědictví. Z klenotnice národního pokladu vyzdvihněme domácí tanec „Naški“, který se za zvuku dud tančí obohacen pestrými národními kroji.

Ocenění zaslouží i tradiční lidový dvojhlasný zpěv nakanat, který má i svůj festival a skupiny Navalia (mužská) a Murtelice (ženská) se věnují původním dalmatským lidovým písním. Zvláštní důležitost má lidový liturgický zpěv, jehož bohatství je zvláště zřetelné během náboženských obřadů Velkého týdne (od Květné neděle do Velikonoc).

Ornament

Zátoka Caska

Pleter

Starověký vodovod