Ornitološki rezervati i ljekovita blata


Otok Pag broji tri ornitološka rezervata: “Velo blato” i “Malo blato” u Povljani te “blato Rogoza” u Kolanu. Osim rezervatima, otok Pag bogat je i ljekovitim blatima koja se protežu duž cijelog otoka. Među njima najpoznatije je ljekovito blato “Segal” u Povljani.

Ornitološki rezervat “Veliko blato” 

Ornitološki rezervat Veliko blato, pogotovo otkad je zaštićeno kao ornitološki rezervat, predstavlja pravo utočište mnogobrojnih močvarica, naročito u vrijeme njihova gniježđenja, selidbe i zimovanja. Ovdje se redovito mogu vidjeti crna liska, mali gnjurac, ćubasti gnjurac, siva čaplja, bijela čaplja, bukavac, ibis, patka njorka, bijela zličarka, a posebnost je gniježđenje patke kreketaljke, eje livadarke, velike ševe koje su ugrožene u europskim razmjerima, a u Hrvatskoj vrlo rijetke i malobrojne gnjezdarice.

Takvo očuvano močvarno područje je danas prava rijetkost pogotovo zbog sve veće ugroženosti močvarne ornitofaune i nestanka močvarnih biotopa u cijeloj Europi. Među svim tipovima staništa u Europi, močvarna su staništa zasigurno ptičjim svijetom najbogatija i najraznolikija. Veliko blato je važna postaja u našoj turističkoj ponudi za promatrače ptica i sve popularniji bird watching jer u ornitološkom rezervatu postoje izuzetne pogodnosti za takav oblik rekreacijskog turizma koji se zasniva na obilasku lokaliteta, promatranju ptica i fotografiranju. U rezervatu je postavljena promatračnica za promatranje ptica i informativna tabla. Stručnjaci su na području Velikog blata zabilježili 143 vrste ptica, izradili Popis ( check-listu ) ptica i istaknuli najpogodnije dekade u pojedinoj sezoni za promatrače ptica, kao i vrste ptica koje u tom razdoblju promatrači mogu promatrati.

Za razgledavanje Ornitološkog rezervata Veliko blato potrebno je kupiti ulaznice u Turističkom uredu u Povljani. U Turističkom uredu također se izdaju i dozvole za slatkovodni ribolov. Ovisno o potrebi moguće je kupiti dozvolu za dnevni ili tjedni ribolov.

Kolanjsko blato – blato Rogoza 

Močvarno stanište koje se ističe bogatstvom i raznolikošću ptičjeg svijeta.Radi svoje važnosti za očuvanje biološke raznolikosti zaštićeno je kao ornitološki rezervat. U Kolanjskom blatu i bližoj okolici zabilježene su 163 ptičje vrste, od kojih je 66 gnjezdarica. U vrijeme selidbe i zimovanja u tršćacima se sklanjaju razne vrste ptica. Neke obitavaju na okolnim livadama, a poneke se gnijezde na obližnjem otočiću, a u blato se dolaze hraniti obiljem riba. Ova mala močvara usred paških kamenjara predstavlja pravi dragulj prirode i života.

Ljekovito blato “Segal”

Zapadno od Povljane, uz plažu Dubrovnik u okruženju borove šume, nalazi se jezero ”Segal” sa muljevitim sedimentom. Prirodni ljekoviti činitelj kao što je peloid, uz sunce, more i čisti zrak, povoljno djeluje na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, poboljšanje kakvoće života, te na sprečavanje i liječenje različitih bolesti te na oporavak od istih. Ljekoviti peloid pogodan je za liječenje degenerativnih oboljenjareumatskog artritisa i kožnih oboljenja. Često se koristi kao oblog za trbuh i predio bubrega kod bolesti probavnog trakta, bolesti reproduktivnih i mokraćnih organa. Koristi se kod reumatskih oboljenja udova kao oblog i premaz za ruke, pojedine zglobove ili grupe velikih zglobova i kičmu. Poznato je da je prirodno blato dobro sredstvo za detoksikaciju. Pronađite svoje mjesto na plaži, na kamenu, pod borovima i prepustite se ugodnom i ljekovitom djelovanju povoljnih klimatskih, morskih i balneoloških čimbenika.

Ornitološki rezervati i ljekovita blata 01
Ornitološki rezervati i ljekovita blata 02
Ornitološki rezervati i ljekovita blata 03
Ornitološki rezervati i ljekovita blata 04
Ornitološki rezervati i ljekovita blata 05

.