Kumpanija iz Blata i nastup klapa


14. June, 2014. – 20.30

20:30 h
Kumpanija, Blato na Korčuli
Više o viteškom udruženju Kumpanija…

21:00 h
Klape svome gradu

 

VERANSTALTUNGEN

.