Věděli jste, že?

Věděli jste, že zde byl v prvním století našeho letopočtu vystavěn antický vodovod, který jeho stavitelé vykopali jako tunel do skály. Tunel je průchodný i dnes po celé délce a představuje turistickou atrakci respektive kulturní dědictví Chorvatska.

Věděli jste, že na Pagu v roce 1950 bylo 16.500 ovcí a dle údajů z roku 2007 téměř 30.000?

Věděli jste, že na výrobu 1kg pažského sýra je potřeba od 5,5 do 7 litrů mléka?

Věděli jste, že se každý rok první víkend v červenci koná výstava pažských ovcí a pažského sýra, u kterého se oceňuje jeho kvalita?

Věděli jste, že olivové háje, které pokrývají lunský poloostrov, představují jedinečné botanické bohatství Středozemí?

Věděli jste, že milovníci alpinismu a sportovního lezení si mohou užívat lezení na strmé stěny Stogaje, užívajíce si přitom krásného výhledu?

Věděli jste, že se na ostrově Pag ještě může vidět výrobna soli, kde se sůl vyrábí starým postupem vysušování v malých hliněných bazénech, do kterých se přivádí voda z moře?

Věděli jste, že tvar, vzhled a podoba pažských kamenných ohrad, vznikl hromaděním kamenů, a že jde o jeden z nejtypičtějších příkladů autentického lidového stavitelství?