Turistički vodiči za područje grada Novalje i otoka Paga

Popis licenciranih turističkih vodiča od strane Republike Hrvatske (Ličko senjska županija, Zadarska županija, Primorsko-goranska županija) za područje grada Novalje i otoka Paga.

Darka Šćerbe Haupt

      Mob. +385 (0) 91 349 43 88
Email. bozidarka@me.com

Jezici: hrvatski, talijanski, njemački, engleski

Debora Sabo

Mob. + 385 (0) 92 323 4421

Email. debora.sabo@sunturist.com

Jezici: engleski, talijanski

Luciana Šanko

Mob. + 385 (0) 91 903 0639

Email. luciana.sanko@sunturist.com

Jezici: engleski, talijanski

Bruno Modrušan

Mob. + 385 (0) 91 764 4163

Email. mbrunolun@gmail.com

Jezici: njemački, talijanski

Marija Kustić

mob. +385 (0) 98 1684 340
Email. marija.kustic@gmail.com

Jezici: engleski, ruski

Ines Deranja

Mob +385 (0)98 798 908
E-mail. ines.deranja051@gmail.com

Jezici: engleski, talijanski