Turističke agencije

Špital b.b.
53291 Novalja
Croatia

Mobile: +385 91 4444 123

www.novalja.com

Puntica 6
53291 Stara Novalja
Croatia

Phone: +385 53 651 201

Fax: +385 53 651 201

Slatinska 9
53291 Novalja
Croatia

Phone: +385 53 663 493

www.aurora-travel.hr

Istarska 15
53291 Novalja
Croatia

Phone: +385 99 3662 088
E- mail: kunestra@gmail.com

kunestra.hr

Put lokvice 52
53291 Novalja
Croatia

Phone: +385 53 663 371

www.novalja-travel.com

Lokunje 1
53291 Novalja
Croatia

Phone: +385 53 661 859

www.novaljaturist.com

Slatinska 3
53291 Novalja
Croatia

Phone: +385 53 661 102

Fax: +385 53 661 105

papaya.com.hr

S.S. Kranjčevića 1
53291 Novalja
Croatia

Phone: +385 53 661 211

Fax: +385 53 661 611

www.sunturist.com

Škopaljska 57
53291 Novalja
Croatia

Phone: +385 95 7328 532
E-mail: info@ventustravel.eu

www.ventustravel.eu

.