Uzimanje uzoraka provodi se u COVID ambulanti Doma zdravlja Novalja, Špital 1, (desno od glavnog ulaza, kod skretanja za Hitnu medicinsku službu) svakog radnog dana (ponedjeljak-petak) od 14:30 – 15:30 sati.

Dodatno: uzimanje uzoraka za BRZI ANTIGENSKI TEST moguće je i:

subotom od 10:00 – 11:00 sati,
nedjeljom od 16:00 – 17:00 sati,
uz obveznu prethodnu najavu na tel: 099 752 3050 ili e-mail: covidnovalja@gmail.com

Na testiranje je potrebno doći s MASKOM.

– Testiranje na temelju uputnice

Testiranje se provodi na temelju uputnice liječnika obiteljske medicine, epidemiologa ili uputnice liječnika specijaliste (te se tada ne plaća). Termin testiranja ovisi o datumu za koji je nalaz potreban. Ukoliko imate uputnicu naručujete se na testiranje preko:

– telefona – 099 752 3050, svakog radnog dana od 8:30 – 9:30 sati, te od 16.00 – 17:00 sati,
– e-maila – slanjem poruke na adresu: covidnovalja@gmail.com

– Testiranje bez uputnice

Ako nemate uputnicu, testiranje je moguće na osobni zahtjev uz plaćanje u gotovini. U slučaju osobnog zahtjeva, termin testiranja ovisi o datumu za koji je nalaz potreban, a kod naručivanja potrebno je dostaviti i presliku osobne iskaznice ili putovnice (putem telefonskih aplikacija ili e-maila).

Naručivanje na testiranje moguće je preko:

– telefona – 099 752 3050, svakog radnog dana od 8:30 – 9:30 sati, te od 16.00 – 17:00 sati,
– e-maila – slanjem poruke na adresu: covidnovalja@gmail.com

Račun za pruženu uslugu izdaje se nakon što je usluga u potpunosti izvršena, odnosno, nakon izdavanja nalaza.
Nalazi se izdaju do 48 sati od uzimanja uzoraka / briseva.