Putovanje u Hrvatsku


Prijelaz granice

Od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je članica EU-a, ali će i nadalje granična policija obavljati graničnu kontrolu na državnoj granici sa svim državama, pa tako i državama članicama EU-a, sve do ulaska RH u Schengenski prostor, dok se poslovi carine neće obavljati na državnoj granici s državama članicama EU-a.

Državljani država članica Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora, uključujući državljane Norveške, Islanda, Lihtenštajna te Švicarske Konfederacije, zatim, Kneževine Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino i Svete Stolice, mogu ući u Republiku Hrvatsku s osobnom iskaznicom, odnosno drugom ispravom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo.

Na graničnim prijelazima se uvode posebne trake gdje god je to moguće.

Dokumenti i turistička viza

Dokumenti

Za ulazak u Hrvatsku potrebni su vozačka i prometna dozvola te dokaz o osiguranju vozila. Poželjna je i međunarodna vozačka dozvola za moguće unajmljivanje vozila (rent-a-car). Tu dozvolu izdaje matični autoklub.

Vozač koji vozilom inozemne registracije ulazi na teritorij Republike Hrvatske mora imati valjanu Međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na teritoriju Europske unije ili neki drugi dokaz o postojanju takva osiguranja. Međunarodnim ispravama i dokazima smatra se službena registarska pločica koju nosi vozilo koje je uobičajeno stacionirano na području države čiji je nacionalni ured potpisnik Multilateralnog sporazuma, odnosno valjana Zelena karta izdana za vozilo koje potječe iz države čiji nacionalni ured za osiguranje nije potpisnik Multilateralnog sporazuma, te druge isprave i dokazi čiju valjanost priznaje Hrvatski ured za osiguranje.

Turistička viza

Za državljane izvan EU-a i EGP-a potrebno je ishoditi turističku vizu.

Konzulati

Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu ili Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
Tel.: +385 (0)1 4569 964
Fax: +385 (0)1 4551 795, +385 (0)1 4920 149

E-mail: ministarstvo@mvep.hr
Web: http://www.mvep.hr

.