Primjer izgleda u rešetkama (grid).

09 November, 2018
9. studenoga 2018. 20:00 to 23:00
17 November, 2018
17. studenoga 2018. 09:00 to 20:00
23 November, 2018
23. studenoga 2018. 10:00 to 18:00
29 November, 2018
29. studenoga 2018. 08:00 to 17:00
28 December, 2018
28. prosinca 2018. 21:00 to 01:00
31 December, 2018
31. prosinca 2018. 22:00 to 04:00
Novalja , Trg Bazilike 7

Primjer izgleda kalendara sa mjesečnim prikazom.

Primjer izgleda kalendara kao lista

Saturday 17 November
FLORIA – Festival cvijeća
17. studenoga 2018. 09:00 - 20. studenoga 2018. 20:00
Friday 23 November
Friday 28 December
Monday 31 December
Doček Nove godine u Novalji TEST
22:00 - 04:00
Novalja , Trg Bazilike 7

Primjer izgleda kalendara u bočnoj traci (sidebar)

Tamo gdje se nalazi točkica ispod datuma, postoji nekakav event.

Listanjem pomoću strelica lijevo / desno se mjenja mjesec ispred i slijedeći mjesec.

Kada se klikne na datum sa točkicom ispod, otvara se prikaz jednog ili više događanja ako ih ima više u istom danu te se nastavno klikom na odabrani događaj dolazi do objave događaja sa fotografijom.