Ja koja imam nevinije ruke


03. August, 2014. – 21.00

Ljetno kino „Hollywood“

8. Novaljski trijatar

JA KOJA IMAM NEVINIJE RUKE ( poetska monodrama prema stihovima Vesne Parun )

 

Zagrebački glumački atelje u suradnji s Teatrom &TD Kulture promjene Studentskog centra

Izbor tekstova i izvedba: Vesna Tominac Matačić                           Režija: Ivan Leo Lemo

„… Ušavši 1947. godine na „velika vrata“ u hrvatsko pjesništvo, Vesna Parun preko šezdeset godina održavala je neprekinuti kontinuitet i nesmiljeni intenzitet neusporedivo osobnoga kreativnoga oglašavanja. Unatoč neospornim priznanjima i često vrlo zdušnom prihvaćanju mjerodavnih znalaca i šire javnosti, njezin put istaknute pjesnikinje bio je prilično trnovit, povremeno (moglo bi se kazati i stalno) pravi „hod na mukama“…“

T. Maroević

ÉVÉNEMENTS

.