Prečkanje meje

Od 1. julija 2013 je Republika Hrvaška članica EU, vendar bo obmejna policija še naprej opravljala mejno kontrolo na državni meji za vse države, torej tudi za države članice EU. Kontrola se bo končala z vstopom Republike Hrvaške v schengenski prostor, takrat bo carinska kontrola na državni meji odpravljena tudi za države članice EU.

Državljani držav članic Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora ter državljani Norveške, Islandije, Liechtensteina, Švicarske Konfederacije, Kneževine Andore, Kneževine Monaka, Republike San Marino in Svetega Sedeža lahko v Republiko Hrvaško vstopijo z osebno izkaznico oziroma z drugim dokumentom, ki dokazuje identiteto in državljanstvo.

Kjer je le možno, se na mejnih prehodih uvajajo posebni prometni pasovi.