Paška ovca

Paška ovca je avtohtona hrvaška vrsta in spada v skupino sredozemskih ovc, ki je nastala na celotnem območju otoka Paga in jo tam vzgajajo še danes. Ovčereja je poleg turizma najpomembnejša gospodarska veja. Splošno mnenje je, da je glede na razpoložljive površine pašnikov na otoku Pagu število približno 30.000 ovc, primernih za razplod, v tem trenutku optimalno. Ovce se skozi vse leto pasejo na odprtem na pašnikih in se hranijo z rastlinjem, ki ga najdejo med skalovjem, ter s koruzo in krmnimi mešanicami.