Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017.


Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz sljedeće mjere:

1.) mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diverzifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija te poboljšanje socijalne uključenosti sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za seoski turizam;

2.) mjera B – razvoj posebnih oblika turizma;

3.) mjera C – dostupnost i sigurnost;

4.) mjera D – prepoznatljivost.

Za dodjelu bespovratnih sredstava, ovisno o pojedinoj mjeri, prijaviti se mogu:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),

- seljačka domaćinstva (obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili

turističke usluge),

- fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Javni poziv otvoren je do 10. travnja 2017.
Detaljnije informacije o javnom pozivu te potrebni obrasci mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva turizma: www.mint.hr

http://www.mint.hr/UserDocsImages/1_170301_javni-poziv.pdf
www.mint.hr/UserDocsImages/170306_KTG_2017.pdf