Prijelaz granice

Od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je članica EU-a, ali će i nadalje granična policija obavljati graničnu kontrolu na državnoj granici sa svim državama, pa tako i državama članicama EU-a, sve do ulaska RH u Schengenski prostor, dok se poslovi carine neće obavljati na državnoj granici s državama članicama EU-a.

Državljani država članica Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora, uključujući  državljane Norveške, Islanda, Lihtenštajna te Švicarske Konfederacije, zatim, Kneževine Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino i Svete Stolice, mogu ući u Republiku Hrvatsku s osobnom iskaznicom, odnosno drugom ispravom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo.

Na graničnim prijelazima se uvode posebne trake gdje god je to moguće.