Turistička zajednica Grada Novalje

Trg Brišćić 1
53291 Novalja
Croatia
Telefon: 

+385 53 661 404

Fax: 

+385 53 663 238

www.visitnovalja.hr