Paška janjetina dobila zaštićenu oznaku izvornosti!

Paška janjetina dobila je zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije odlukom koja je stupila na snagu u srijedu, 05. listopada 2016., objavom u službenom listu EU-a.

Paška janjetina svježe je meso dobiveno klanjem mlade muške i ženske sisajuće janjadi, ojanjene na otoku Pagu od istoimene hrvatske autohtone pasmine ovaca paške ovce koju se uzgaja isključivo na otoku Pagu. Za proizvodnju Paške janjetine kolje se mlada i lagana janjad koja pri klanju ne smije biti starija od 45 dana (računajući od datuma janjenja do datuma klanja) te koja je do klanja boravila s ovcama na pašnjacima i bila hranjena isključivo ovčjim mlijekom.

Paška janjetina proizvodi se na području čitavog otoka Paga. Granica zemljopisnog područja proizvodnje je obalna crta otoka Paga.

Ponuda Paške janjetine na tržištu izrazito je sezonskog karaktera jer se većina janjadi ojanji u siječnju.