Izložba paške ovce i paškog sira

Grad Novalja i Udruga uzgajivača paške ovce pokrenuli su manifestaciju ''Izložba paške ovce i paškog sira'' koja je za zadaću imala promociju paške ovce i paškog sira kroz turističku prezentaciju te istodobno znanstvenim pristupom unaprijediti razvoj stočarstva na Pagu.

Održava se svake godine prvog vikenda u mjesecu srpnju a obuhvaća ocjenjivanje kvalitete paškog sira, ocjenjivanje najbolje kolekcije ovaca te najboljeg ovna.
Uz to, na manifestaciji se redovito održavaju znanstveni skupovi sa temama koje se odnose na poboljšanje kvalitete paške ovce, sira i mesa. Tu su redovito prisutne aktualne teme vezane za npr. budućnost ovčarstva na  otocima, uvođenje novih normi u proizvodnji sira i sl.