Dokumenti i turistička viza

Dokumenti

Za ulazak u Hrvatsku potrebni su vozačka i prometna dozvola te dokaz o osiguranju vozila. Poželjna je i međunarodna vozačka dozvola za moguće unajmljivanje vozila (rent-a-car). Tu dozvolu izdaje matični autoklub.

Vozač koji vozilom inozemne registracije ulazi na teritorij Republike Hrvatske mora imati valjanu Međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na teritoriju Europske unije ili neki drugi dokaz o postojanju takva osiguranja. Međunarodnim ispravama i dokazima smatra se službena registarska pločica koju nosi vozilo koje je uobičajeno stacionirano na području države čiji je nacionalni ured potpisnik Multilateralnog sporazuma, odnosno valjana Zelena karta izdana za vozilo koje potječe iz države čiji nacionalni ured za osiguranje nije potpisnik Multilateralnog sporazuma, te druge isprave i dokazi čiju valjanost priznaje Hrvatski ured za osiguranje.

Turistička viza

Za državljane izvan EU-a i EGP-a potrebno je ishoditi turističku vizu.

Konzulati

Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu ili Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.

Telefon: +385 (0)1 4569 964
e-mail: stranci@mvpei.hr, vize@mvpei.hr
Web: www.mvpei.hr