Překročení hranice

Od 1. července 2013 se Chorvatská republika stala členem EU, ale i nadále bude pohraniční policie provádět hraniční kontrolu na státní hranici se všemi státy, včetně členských států EU, to vše bude probíhat do doby, než Chorvatská republika vstoupí do Schengenského prostoru, odkdy se povinnosti celnice nebudou provádět na státní hranici s členskými státy EU.

Občané členských států Evropské unie, respektive Evropského hospodářského společenství, včetně občanů Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarské konfederace, Knížectví Andora, Knížectví Monako, Republiky San Marino a Svaté Stolice mohou vstoupit na území Chorvatské republiky s občanským průkazem nebo jiným jakýmkoliv dokladem, kterým se prokazuje identita a občanství.

Na hraničních přechodech jsou zavedeny speciální pásky, pokud je to možné.