Novaljské kulturní léto

Novaljské kulturní léto začíná v předvečer Antonje – svátku Sv. Antonína (13. června), který se slaví také jako Den Města Novalja.

Několikadenní program je vyplněn různými kulturně-uměleckými, zábavními i sportovními akcemi – uměleckými výstavami, koncerty vážné hudby, vystoupeními skupin (klap) a folklorních souborů, propagačními i prodejními výstavami knih, divadelními i filmovými představeními pod otevřeným nebem, koncerty populární hudby i různými show, sportovními utkáními a další.


Novaljské hudební léto a Trijatar

Jako samostatnou část programu Novaljského kulturního létazdůrazněme Novaljské hudební léto, v jehož rámci se organizují koncerty klasické hudby a Novaljský trijatar, který ozvláštňuje divadelní představení.