Naleziště amfora

Ostrov Pag, záliv Vlaška Mala: Vrak římské obchodní lodi s nákladem amfor, I. století před Kristem.

Přestože už staří Řekové na Jadranu přinesli novou myšlenku amfory jako základního obalu na převoz vína, oleje a dalších hospodářských produktů, až v římské době zaznamenáváme jejich masové využití ve stále lépe organizovaném námořním obchodu v oblasti Středozemí. Vyrobené z odolného keramického materiálu, který po tisíciletí odolává různým přírodním vlivům, nám umožnily odkrývat a zkoumat zbytky antických vraků, díky čemuž se přímo dovídáme o námořním obchodu antického období.

Celá chorvatská veřejnost byla mile překvapena objevem pozůstatků potopené obchodní lodi s nákladem amfor z I. století před Kristem na východním pobřeží ostrova Pag v Podvelebitském kanálu v zálivu Malá Vlaška.

Na existenci naleziště upozornil na jaře roku 2004 pan Dražen Peranić ze Staré Novalji, který na mořském dni odkryl skupinu okolo sta amfor a dvě staré části antických kotev.

Vědeckou analýzou se zjistilo, že amfory patří k tzv. typu Lamboglia 2, používanému zejména na převoz vína, pro který byly používány amfory z poloviny II. stol. do konce 1. stol. př. Kr. Tyto amfory byly nejspíše určeny pro jadranský trh a potom pro trhy východního Středozemí. Je dokázáno, že byly vyrobeny na západním pobřeží Jadranu a existují domněnky i o jejich výrobě na východním pobřeží. Na okraji jedné amfory je vyražena značka TIMO, kterou výrobce pravidelně označoval série vyrobených předmětů.

Vedle nálezu amfor a uvedených zbytků dvou kotev se našly i další předměty, které patřily do vybavení potopeného vraku. Ačkoliv byly hledány hlavně amfory, byly v písku nalezeny čtyři keramické nádoby a mezi amforami dolní část starého mlýnu na obilí. Všechny tyto předměty byly součástí lodní kuchyně. Během archeologických vykopávek na okrajových částech naleziště byla objevena i kovová činka, používaná jako hloubkoměr.

Naleziště je chráněno od roku 2004 a je otevřeno všem „podmořským návštěvníkům“.