Městské muzeum

Hlavní kulturní instituce Novalji, kromě bohaté etnografické sbírky a výstavy známých i méně známých chorvatských umělců různých směrů, je známá díky tzv. Italově díře (Talijanova buža), tedy antickému podzemnímu vodovodu dlouhému 1,2 km, jehož vchod se nachází uvnitř muzea a odkud také můžete vidět jeho úvodní část (vodovod není otevřen pro návštěvníky).

O tisicileté historii a bouřlivých časech, kterými Novalja procházela, vypovídají četné archeologické nálezy a ostatky, mezi kterými se svojí jedinečností vymyká antický římský vodovod z 1. stol., který je jedinou stavbou svého druhu na chorvatském pobřeží Jadranu. Zvláštní vliv měli římští dobyvatelé během 1. stol. př. Kr. A tak zde římská kultura zanechala stopy na několik století. Během 4. a 5. století vznikla v Novalji křesťanská komunita. Byly vystavěny tři nádherné baziliky. Díky tomu byla raně křesťanská Novalja známé poutní centrum antického světa. Četné archeologické nálezy jsou uchovány na různých místech, část z nich se nachází v archeologické sbírce Stomorica vedle kostela Sv. Kateřiny.