Kostely

V centru města se svojí architekturou vyjímá kostel sv. Kateřiny, který nedávno oslavil 100. výročí svého vysvěcení.

Kostel Panny Marie Růžencové, jinak nazýván Malý kostel, se nachází v samém středu Novalje a do dnešní podoby byl vystavěn v 17. stol. na základech raně křesťanské baziliky, respektive středověkého kostela. Nad oltářem se nachází zázračný obraz Panny Marie, který plakal. Nad oltářem se nachází zázračný obraz Panny Marie, který v 16. století plakal. Uvnitř kostela můžete vidět pozůstatky mozaikové podlahy raně křesťanské baziliky ze 4.století.